ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Τρέφουμε το μέγιστο σεβασμό για τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας. Ο άνθρωπος, ως μέρος του περιβάλλοντός μας, είναι για μας ο κινητήριος μοχλός που μας ωθεί να δημιουργούμε άρτια και αποδοτικά προϊόντα. Στη VASGLASS καλλιεργούμε τις σχέσεις μας με βάση τον σεβασμό, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτή η προσέγγιση είναι η πλέον ωφέλιμη για όλους.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Τρέφουμε το μέγιστο σεβασμό για τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας. Ο άνθρωπος, ως μέρος του περιβάλλοντός μας, είναι για μας ο κινητήριος μοχλός που μας ωθεί να δημιουργούμε άρτια και αποδοτικά προϊόντα. Στη VASGLASS καλλιεργούμε τις σχέσεις μας με βάση τον σεβασμό, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτή η προσέγγιση είναι η πλέον ωφέλιμη για όλους.